"Jednou skautem - navždy skautem."
A. B. Svojsík

Klubovny

Areál „U Svobodů“

Areál U Svobodů slouží jako sklad našeho veškerého materiálního vybavení. Svoji konkrétní podobu dostal při rekonstrukci v roce 2005. Slouží jako středisková základna pro oddíl bobříků, světlušek a skautek

Skautská chata

Chata byla postavena v sedmdesátých letech minulého století. Její stavba byla zahájena jako Skautská chata, dokončena jako Dům pionýrů a mládeže v Městci Králové. Po revoluci přešla do vlastnictví republikového svazu Junáka.

V letech 2014-2015 došlo k celkové rekonstrukci, kdy byl opraven a natřen plášť chaty (dřevěné obložení a střecha), vyměněna kompletní elektroinstalace, oprava zdí a nové omítky, položena nová podlaha a realizováno palubkové obložení.

Aktuálně chata slouží  jako středisková klubovna městeckých skautů a základna pro akce nejen skautské, ale i pro veřejnost.