"Jednou skautem - navždy skautem."
A. B. Svojsík

Skautské čarodějnice

30-4-2022
areál u Skautské chaty