"Jednou skautem - navždy skautem."
A. B. Svojsík

Author : Katka